YALITIM SİSTEMLERİ UYGULAMA DETAYLARI

Varna Yapı Dış Cephe Yalıtım Sistemi Uygulama Detayları

  • Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için üzerleri örtülerek korunmalıdır.
  • Mantolama yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
  • Mantolama yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
  • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm dışarıda olmalıdır.
  • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (delikler eğri açılarak) su sızması engellenmelidir.
  • Cepheyi, güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
  • Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır. Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil, donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır.

Yapıştırıcı sıva, boya ve son kat malzemelerin raf ömrü kuru ve seri ortamda ambalajların ağzı açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Uygulamaya başlamadan önce ve uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistiren esaslı ısı yalıtım malzemeleri olan Ekstrüde Polistren (XPS) ve Ekspande Polistren (EPS) ısı yalıtım malzemeleri ise uzun süre güneşin zararlı etkenlerine karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yapıştırılan XPS ve EPS levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa cepheler örtülerek, levhalar güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.