ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU

Harcanan toplam enerjinin yaklaşık %40'ı konutlarda tüketilmektedir. Binalarda yapılacak dış cephe ısı yalıtımı tadilatı ile enerji maliyetlerinden %50'yi aşan oranlarda tasarruf edilebilir. Hatta pasif enerji veya sıfır enerji standartlarına uygun inşa edilen yeni yapılarda, işletme giderleri çok daha düşük düzeylere indirilebilir.

Yalıtıma yapılacak yatırım ortalama 3 yıl içerisinde kendini amorti etmektedir. VARNA YAPI Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, soğuk mevsimlerde ısınma maliyetlerini düşürerek, sıcak mevsimlerde ise klima ihtiyacını azaltarak iki yönlü enerji tasarrufu yapmaya olanak sağlar.

ISI YALITIMI VE KONFOR

Günümüzde yalıtım sistemlerinin amaçlarından biri de zararlı boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının ortaya çıkmasını önlemektir. Dolayısıyla yapının bakım masraflarını sınırlı düzeyde tutmak, yaşanılan iç ortamın konfor şartlarına uygun, kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden tasarruf sağlamaktır.

Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir. Konforlu bir ortamın sağlanması için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasında en fazla 2-3°C'lik bir sıcaklık farkı olmalıdır.

ISI YALITIMI TADİLATI

Mevcut konutlara ısı yalıtımı yaptırma kararını verirken dikkat edilmesi gerekenler: 1- Dış cephe ısı yalıtımı tadilatında sistem tercih etmek. 2- Doğru Uygulama: Bir ürün ne kadar iyi olursa olsun, eğer doğru şekilde uygulanmıyorsa gerçek performansını gösteremeyecektir. 3- Kalite Belgesi: Seçilecek ısı yalıtım sisteminin kalite normları önemlidir. Çünkü ürünün belli testlerden geçerek kullanıcıya ulaştığını ve performansının belgelendiğini göstermektedir. 4- Sistem Garantisi: VARNA YAPI Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri için garanti süreleri 5 yıldan başlamaktadır.

ISI YALITIMI VE SAĞLIK

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri, binaların sağlıklı bir şekilde korunmasına katkıda bulunur. İyi yalıtılmış dış duvarlar sayesinde iç mekanlarda hava akımı azalır ve bu da konut iklimini olumlu yönde etkiler. Özellikle eski evlerde ve müstakil konutlarda, yaşanan hava akımı ciddi bir sorundur. Dış cepheye uygulanan ısı yalıtımı ile bu sorunların önüne geçilebilmektedir.

Ayrıca ısı yalıtımı ile nemli ortamların önüne geçilerek, mikroorganizmaların üremesi önlenebilmektedir. Bu da mekan içindeki havanın, solunum yolları için zararlı hale gelmesini engeller. Özellikle küçük çocukların üst solunum yolu rahatsızlıkları yaşama riskini büyük ölçüde engeller.

ISI YALITIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Günümüzde ısı yalıtımı konusunda tartışmısız olarak kabul edilmiş olan hususlar hangi yapı malzemeleri ile birlikte uygulanıyor olursa olsun, çevre dostu olduğu ve ev sahibine tasarruf sağladığıdır. Dış cephesine kaliteli sistemlerle ve profesyoneller tarafından bir ısı yalıtım sistemi uygulanan binalar, ancak 30 yıl sonra tadilata ihtiyaç duymaktadır. Baumit, yaz ve kış aylarında sağladığı düşük enerji ihtiyacı ve %50 daha düşük karbondioksit emisyonu sayesinde gelecek nesillere daha iyi bir doğa bırakmayı hedeflemektedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve fiehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda 2011 yılında başlanan ve 2017 yılında tamamlanması planlanan Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu, Türkiye'deki binaların enerjiyi daha verimli kullanımasını amaçlıyor. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandırmasi olarak açıklanabilir. 2017 yılından sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

Süre dolup her bina için bu belge alındığında, otomobil veya beyaz eşyada olduğu gibi binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri olacak. Dış cephe Isı Yalıtım Sistemi, binaların enerji sınıfını iyileştirmek için alınabilecek en önemli ve en ekonomik önlemlerden biridir.

ISI YALITIMI NEDİR?

Uzun ömürlü ve ekonomik dış cephe ısı yalıtımı söz konusu olduğunda birinci tercih, çok çeşitli cephe tasarım olanaklarıyla, EPS plakalı mineral ısı yalıtım sistemleridir.

Maliyeti olduğu kadar, sürdürülebilirliği de düşünen ve bunun yanı sıra cephelerde teknik ve estetik anlamda taviz ermek istemeyenler için VARNA YAPI mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

Isı yalıtımı sadece kışın faydalı değildir. Kışın soğuk havalarda duvarları sıcak tuttuğu gibi, yazın da klima görevi görmektedir. Isı yalıtımı, mevcut ve yeni yapılarda etkin bir şekilde çevrenin korunması, yapı fiziği hatalarının kapatılması ve ömür boyu yakıt giderlerinden tasarruf edilebilmesi için en etkili ve ekonomik çözüm olarak kabul edilmektedir.

Yalıtımsız yapılarda çoğu kez birçok yerden ısı kaybı yaşanıyor.

Isı yalıtım sistemleri ısının kaybını ve soğuğun girmesini engellerken sizde enerji ve yakıt tasarrufu sağlamış olursunuz. Eski duvarlardan dolayı, yılda 1000 litre yakıttan elde edilen ısı kayboluyordu. Isı kamerasının termografik çekimi, yapı tekniğinin zayıf olduğu yerlerden ısının nasıl kaybolduğunu gösteriyor.

VARNA YAPI yalıtım uygulaması sayesinde duvar ve ısı köprülerinde meydana gelen ısı kayıpları engellenir.

Etkin ve Ekonomik Yalıtım

Isı yalıtımı sadece kışın faydalı değildir. Kışın soğuk havalarda duvarları sıcak tuttuğu gibi, yazın da klima görevi görmektedir. lsı yalıtımı, mevcut ve yeni yapılarda etkin bir şekilde çevrenin korunması, yapı fiziği hatalarının kapatılması ve ömür boyu yakıt giderlerinden tasarruf edilebilmesi için en etkili ve ekonomik çözüm olarak kabul edilmektedir.

lsı yalıtımı akılcı bir iştir!

Grafikte; bir yapının ısı yalıtım fonksiyonunun, neden yapı malzemesinde değil de yalıtım malzemesinde olması gerektiğini göstermektedir. Örneğin betonun yalıtım etkisi, EPS yalıtım malzemesinden 66 kat daha azdır. Bu nedenle soğuğun beton balkon, çatı ve bodrum duvarlarından girmesini engellemenin büyük önemi vardır. Yalıtım özelliği güçlü olarak bilinen yumuşak ahşap bile EPS karşısında 3,5 kat daha az yalıtım sağlar.

Bu nedenle de yük taşıyan yapı malzemeleri ve ısı yalıtımı sağlayan yapı malzemeleri olarak yapılan ayrım giderek büyümektedir. Türkiye'de yılda 6 milyon m2 dış cephe, ısı yalıtım sistemleriyle inşa edilmektedir. Kalınlık değerleri yüksek olan yalıtım malzemesine yapılan yatırımlar, kısa sürede kendini amorti etmektedir.

Isı Yalıtımın Avantajları:

  • Yakıt tüketiminde belirgin düşüş ve daha az gider.
  • Duvar ve tavanlarda rutubet oluşumunu engeller.
  • Soğuk kış günlerinde ılıman duvar ısısı sağlar. Sıcak yaz günlerinde konforlu oda sıcaklığı. (daha az elektrik gideri)