Kanun ve yönetmelikler bilgilendirme amacı ile yazılmış olup 05.03.2014 tarihinden sonraki güncellemeleri içermemektedir. Güncel bilgilere  https://www.mevzuat.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun ve yönetmelikleri görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda adobe acrobat reader programının kurulu olması gerekmektedir.

  Kat Mülkiyeti Kanunu
  Enerji Verimliliği Kanunu
   İş Kanunu
   Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
   Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik